Listado de cineastas, directoras e directores galegos

 
A
   

Abelardo Rendo

Ale Dias

Alba Prol

Anxos Fazáns

Alejandro Marzoa

Alex Rial

Álex Sampayo

Alfonso Castaño

Alfonso Zarauza

Alfredo García Pinal

Alfredo Pardo 

Andrés Goteira

Andrés Mahía

Antonio Román

Andrés Carrasco

Alber Ponte

Ángel de la Cruz

Ángel Fdez. La Parra

Ángel Peláez

Antón Dobao

Antón Reixa

Antonio Simón

Arturo Gulín

Adriana Páramo

Adrián González

Ángel Santos

Alberte Pagán

Álvaro Gago

Andrés Victorero

Alberto Gracia

Antonio de Castro

Alfonso Camarero

Adrián Canoura

Alicia Conchas

Antonio Caeiro

Alberto Estévez Piña

Ángeles Huerta

Antón Varela

Andrea Maseda

Alberto Vázquez

Andrés Castro

Ana Lois

Anxo Cendal

   

 

B

 

 

Biby Jacob

Bruno Nieto

Breogán Riveiro

Belén Bouzas

Belén Montero

Borja Mucientes

Bibiana Juanes

Breixo Llano

Benxamín Rey

Beatriz del Monte

 

C

 

 

Carlos Velo

Carlos A. Quirós

Chus Domínguez

Carlos Ares

Carlos Alberto Alonso

Carlos Amil

Carlos Davila

Carlos Piñeiro

Carlos Sedes

Carlos Seijo

Chano Piñeiro

Chema Gagino

Chema Montero

Chiqui Pereira

Clara Figueroa

Cora Peña

Comba Campoy

Cibrán Tenreiro

Carlos Alvarez-Ossorio

Carlos Sante

Cecilia Perolio

Cristina Rodríguez

Carlos Prado Pampín

Carlos FerFer

César Souto

Carlos Peñalver

 
D
 

 

Dani de la Torre

David Gen

Daniel Vilaverde

Darío Autrán

David Pérez

David Rubin

David Vázquez

Denis Mutante

Daniel González Alén

Diego Pazó

David Pardo

Daniel García

Diego Valiño

Diana Toucedo

David González

Daniel López Montero

Diego Méndez

Dani Viqueira

 

E

 

 

Eloy Enciso

Emilio Fernández

Emilio Mc Gregor

Enrique Otero

Eva Quintas

Edu Lavandeira

Eugenio Granell

Estela Pan

Enrique Baixeras

Eloy Lozano

Ernesto Chao

   
 
F
   

Felipe Neira

Fernando Cortizo

Fran Pedreira

Francisco Calvelo

Fátima Peón

Felipe Rodríguez

Fer Campos

Fran Velo

Fran Estevez

Francisco Brives

Fon Cortizo

Fran Piñeiro

Felipe González

   
 
G
   

Gutier Rolán

Ghaleb Jaber

Germán Pérez

Gustavo Balza

Gonzalo Cotelo

Germán Tejada

Guillermo Maceiras

Gael Carballo

Gonzalo G. Palmeiro

Giselle Llanio

 
H
   

Hector Carré

Henrique Lage

 
I
   

Ignacio de la Cierva

Ignacio Vilar

Irene Formoso

Íria López

Iván Seoane

Iago Manoel Souto

Irene Pin

Iria Silvosa

Isaac Pazos

Iago González

Ignacio Benedeti 

Isaura Docampo

Iago Seoane

   
 
J
 
 

José Gil

Jacobo Paz

Jose M. Sagüillo

Jairo Iglesias

Javi Camino

Jorge Algora

Jorge Boquete

Jorge Saavedra

Jorge Coira

Jorge Fernández

Jorge Morais

José Luis González

José Luis Quintana

José M. Domato

J.S.Raimundi

Juan Carlos Pena

Juan Galiñanes

Juan Lesta

Juan Pablo Etcheverry

Juan Pinzás

Juan Enrique Barreiro

Jorge Cassinello

Jesús Ferrer

José Araújo

José Antonio Jiménez

J. A. Blanco

José Díaz

Juan de Oliveira

Juan Carlos Abraldes

Javi Sega

José Ballesta

José Suárez

Javier González

Juan Beiro

Jorge Valcárcel

José Sellier

Jaione Camborda

   
 
L
   

Lois Pérez Leira

Lois Patiño

Loli Iglesias

Luís Taboada

Luis Avilés

Luis Montenegro

Lucas Ricoy Castro

Luis Noriega

Laura Ferreiro

Luis Solarat

Luis Taboada (II)

Leandro Escudero

Lhosca Arias

Luís E. Froitz

Lázaro Louzao

Lois Basallo

 
M
   

Manolo Gómez

Mariana Carballal

Manuel Abad

Miriam do Roxo

Manuel Iglesias Nanín

Manuel Pena

Marcos Nine

Margarita Ledo

Marcos Paino

Manuel Gago

Mariano Casas

Manuel Gago (2)

Manuel Espiñeira

Marta Piñeiro

Mario Iglesias

Miguel Conde

Marisa Otero

Martín Fiallega

Manuel Macou

Mighele de Currás

Miguel Castelo

Miguel Corujo

Miguelanxo Prado

Milagros Bará

María Yáñez

Mónica Ares

Miguel Álvarez Fandiño

Miguel Gómez Abad

Marinha de Toro

Margherita Morello

Manel Vázquez

Manu Mayo

Martín Rodríguez

María Ruído

Martiño Vázquez

Miguel Grandio

Marcos Gallego

Manane Rodríguez

Miguel Gato

Mario Roldán

Miguel Mariño

Manu Viqueira

Manuel Fernández-Valdés

Manuel Arís

Manuel Valcárcel

Martina Pérez

MJ Pérez

Manxo Fernández

Marcos Eimil

Miriam Albert-Sobrino

 
N
   
Nani Matos
Nano Besada
Nacho Abia
Nuria García Montiel
Nerea Fiuza
Nuria Castro
Resultado de imaxes para nely reguera,.
Nely Reguera
   
 
O
   
Omar Rabuñal
Ozo
Olaia Sendón
Oliver Laxe
Olga Osorio
Óscar Doviso
Oscar Pedraza
   
 
P
   
Pachi Baranda
Paco Rañal
Paco Carballés
Pablo Cacheda
Pablo Iglesias
Pablo Martínez
Pancho Lapeña
Patricia Ferreira
Paulo Fernández
Pedro Díaz
Pedro Corredoira
Peque Varela
Pablo Cayuela
Pedro Pérez
Pablo Sánchez
Pablo Millán
Patricia Coucheiro
Pérez Lugín
Pablo Ces
Paula Cons
 
R
   
Ramón Costafreda
Raúl García
Raúl Veiga
Ramiro Ledo
Ricardo Llovo
Rodrigo Cortés
Roberto Conde
Raquel Rei
Román Gutierrez
Rubén Pardiñas
Roque Cameselle
Rubén Lino
Rafael Calvo
Roberto Lolo
Roi Carballido
Roi Alonso
Roi Fernández
Rubén Coca
Rogelio Amigo
Rubén Lázaro
Rubén Domínguez
   
 
S
   

Sandra García Rey

Sara C. Lorenzo

Sara Casal

Sandra Sánchez

Sonia Barros

Sergio Pena

Simón Casal

Seném Outeiro

Susana Rei

Senin Porto

Saúl Rivas

Senén Murias

Sabela Iglesias

Samuel Lema

Suso Iglesias

Simone Saibone

Susana Sotelo

Sabela Pernas

Senén Bernárdez

Sonia Albert-Sobrino

 
T
   
Tomás Conde
Toño Chouza
Toño López
Toni Veiga
Tone Martínez
   
 
U
   
Uqui Permui
   
 
V
   
Vicente Pedreira
Victor Coyote
Virginia Curiá
Victor Hugo Seoane
Valentín Carrera
Victor Fuggetto
Valentín Barreiros

Victor Grande

 
X
   

Xabier Jácome

Xabier Marqués

Xavier Bermúdez

Xavier Villaverde

Xosé Zapata

Xesús Ron

Xosé Castro

Xosé Cermeño

Xosé Abad

Xabier Macías

Xosé Manuel Vega

Xan Leira

Xosé Bocixa

Xudit Casas

Xosé M. Bazarra "Sepi"

Xabier Dios

Xácome Alcántara

Xoan Sampaiño

Xaime Fandiño

Xosé Antón Moure

Xosé González Varela

X.H.Rivadulla " Corcón"

Xosé de Cora

Xurxo Chirro

Xacio Baño

Xabier Piñeiro

Xurxo Ponce

Xoán Anleo

Ximena Losada

 

Xiana de Teixeiro

 
Z
   
Zaza Ceballos